ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งในปี 1998โดยการรวมตัวของผู้บริหารที่พร้อมใจทำงานกันเป็นทีม ภายใต้วัตถุประสงค์หลักที่จะให้บริการที่ดีเลิศในด้านการติดตามเรียกเก็บ และเร่งรัดหนี้สิน ให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ สินเชื่อบัตรเครดิต การสื่อสารโทรคมนาคม สินเชื่อบ้านและที่ดิน สินเชื่อรถยนต์ การประกันภัย การโรงแรม สินเชื่อเพื่อการบริการ และสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ   ตลอดจนการให้บริการเรียกเก็บหนี้ให้กับหน่วยงานของทางราชการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการดำเนินคดีแบบครบวงจร  ซึ่งรวมถึงมีหน่วยงานสืบจับตัวบุคคล  ตามหมายจับของศาล
หรือหมายของกรมตำรวจ และงานด้านสืบทรัพย์เพื่อการบังคับคดีด้วย

บริษัทฯพร้อมเสนอตัวให้บริการ ในด้านนี้ด้วยบุคลากรที่มีความพร้อม และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจากประสบการณ์โดยตรงในด้านการให้บริการบริหารหนี้สิน ให้กับสถาบันการเงินชั้นนำทั้งสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ จนประสบความสำเร็จมาแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯได้มีแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ไม่เพียงเพื่อเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าอย่างแท้จริงในธุรกิจการให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินเท่านั้น  (Debt Collection Agency) แต่บริษัทฯ ยังได้มีแผนในการคิดค้นการบริการที่หลากหลาย พร้อมทั้งยังเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราจะเก็บหนี้ให้ท่านได้ในอัตราที่สูง เพื่อลดอัตราการตัดหนี้สูญให้ลดน้อยลงให้จงได้ บริษัทฯจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปี ในการให้บริการงาน
ด้านติดตามเร่งรัดหนี้สิน ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

ปณิธานของเรา

“ให้บริการในด้านการเรียกเก็บและเร่งรัดหนี้สินอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ อยู่ในมาตรฐานของการดำเนินธุรกิจใช้จิตวิทยาเข้าช่วยในการทำงาน และรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้ามีการจัดการอบรมให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการพัฒนา   และเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรอยู่ตลอดเวลา
รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมสงเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ”

เป้าหมาย

 • เพื่อเป็นองค์กรอันดับหนึ่งในธุรกิจการให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน
 • เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามปณิธานของบริษัทฯ ในการให้บริการกับลูกค้าทุกราย
 • เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด จากการให้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน และคุณภาพของพนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
 • ให้บริการกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณ ตลอดจนดูแลส่งเสริมศีลธรรมอันดีงามให้กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ตั้งอยู่
 • เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
 • ปลูกฝังการทำงานอย่างถูกต้อง แม่นยำให้กับพนักงาน
 • รักษาคำมั่นสัญญาอย่างดีเลิศ
 • ปฏิเสธการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณและไม่เป็นธรรม
 • ปลูกฝังระบบการทำงานเป็นทีม
 • ให้เกียรติและเคารพลูกค้าทุกท่าน
 • ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและพอใจสูงสุด ต่อบริการของบริษัทฯ
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | การบริการ | รางวัล | กลุ่มผู้บริหาร | สมัครงาน | ติดต่อ

ส่งเมล์ถึง datacenter@chase.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
Copyright © 2015 Chase Asia Co., Ltd.