รางวัลแห่งความสำเร็จ

          ผลแห่งความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลัง และตั้งใจจริงจังในการทำงานด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สิน ของกลุ่มผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ส่งผลปรากฏชัดเจนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการมากมาย อาทิ เช่น

  • The Best Agency performance of the year 2006 from Siam Commercial Bank
  • The Best outside service performance of the year 2006 from UOB Card (Thailand): 1st UOB Cash Plus Product
  • The Best outside service performance of the year 2006 from UOB Card (Thailand): 2nd UOB I Cash Product
  • The Best outside service performance of the year 2005 from AIG Card (Thailand)
  • The Efficiency Agency Recognition Award 2004 from Hutchison Wireless
  • The best contribution in Collection Debt Recovery July-Dec 2003 from KCC
  • The best contribution in Collection Efficiency Rate of the year 2003 from GE Capital
  • The second outside service performance of the year 2002 from Citibank
  • The best outside service performance of the year 2001 from Citibank
  • Outside Agency Management Award of the year 2000 from GE Capital
 
 
 
 
หน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | การบริการ | รางวัล | กลุ่มผู้บริหาร | สมัครงาน | ติดต่อ

ส่งเมล์ถึง datacenter@chase.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
Copyright © 2015 Chase Asia Co., Ltd.