hero
hero

 ความเป็นมาของบริษัท

     

       บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งในปี 1998 โดยการรวมตัวของผู้บริหาร ที่พร้อมใจทำงานกันเป็นทีมภายใต้วัตถุประสงค์หลักที่จะให้บริการที่ดีเลิศในด้านการติดตาม เรียกเก็บ และเร่งรัดหนี้สิน ให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ สินเชื่อบัตรเครดิต การสื่อสารโทรคมนาคม สินเชื่อบ้านและที่ดิน สินเชื่อรถยนต์ การประกันภัย การโรงแรม สินเชื่อเพื่อการบริการ และ สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ ตลอดจนการให้บริการเรียกเก็บหนี้ให้กับหน่วยงานของทางราชการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการดำเนินคดีแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงมีหน่วยงานสืบจับตัวบุคคล ตามหมายจับของศาล หรือหมายของกรมตำรวจ และงานด้านสืบทรัพย์เพื่อการบังคับคดีด้วย


 

     บริษัทฯพร้อมเสนอตัวให้บริการ ในด้านนี้ด้วยบุคลากรที่มีความพร้อม และมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านจากประสบการณ์โดยตรงในด้านการให้บริการบริหารหนี้สิน ให้กับสถาบัน การเงินชั้นนำทั้งสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ จนประสบความสำเร็จมาแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้มีแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ไม่เพียงเพื่อเป็นองค์กร ชั้นแนวหน้าอย่างแท้จริงในธุรกิจการให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินเท่านั้น (Debt Collection Agency) แต่บริษัทฯ ยังได้มีแผนในการคิดค้นการบริการที่หลากหลายพร้อมทั้งยังเร่งพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราจะเก็บหนี้ให้ท่านได้ในอัตราที่สูงเพื่อลดอัตราการตัดหนี้สูญ ให้ลดน้อยลงให้จงได้ บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปี ในการให้บริการงานด้านติดตามเร่งรัดหนี้สินด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 1. 2541

  ก่อตั้งบริษัท เริ่มต้นจาก

 2. 2542

  เริ่มใช้ระบบ Collection Management System

 3. 2544

  เปิดที่ทำการสาขาแห่งแรก "นครราชสีมา"

 4. 2546
  2546

  เป็นบริษัทแห่งแรกของประเทศไทย
  ที่ซื้อพอร์ตหนี้ โดยซื้อหนี้ของบริษัท
  Cetelem’s ภายใต้ชื่อบริษัท
  รีโซลูชั่นเวย์ จำกัด

 5. 2548

  ได้รับมอบหมายงานจาก
  บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จำกัด
  และมีผลงานเป็นที่ 1 ตลอดมา

 6. 2551

  จำนวนพนักงาน
  มากกว่า 500 คน

 7. 2555

  เปิดทำการสาขาแห่งที่ 10
  "หาดใหญ่"

 8. 2556
  2556

  บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ
  เอเชีย จำกัด ได้รับใบอนุญาต ธปท

 9. 2558
  2558

  บริษัท คอร์ทส์
  เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 10. 2564
  2564

  RS เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น
  Chase Group

ปณิธานของเรา

    

    “ให้บริการในด้านการเรียกเก็บและเร่งรัดหนี้สินอย่างเป็นธรรมและมี จรรยาบรรณ อยู่ในมาตรฐานของการดำเนินธุรกิจ ใช้จิตวิทยาเข้าช่วยในการทำงาน และรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า มีการจัดการอบรมให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการ พัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรม ทางด้านสังคมสงเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ”


เป้าหมาย

 

 • เพื่อเป็นองค์กรอันดับหนึ่งในธุรกิจการให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน
 • เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามปณิธานของบริษัทฯ ในการให้บริการกับลูกค้าทุกราย
 • เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด จากการให้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน และคุณภาพของพนักงานให้เป็นไปใน
 • ทิศทางเดียวกันกับวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
 • ให้บริการกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณ ตลอดจนดูแลส่งเสริม
 • ศีลธรรมอันดีงามให้กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ตั้งอยู่
 • เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
 • ปลูกฝังการทำงานอย่างถูกต้อง แม่นยำให้กับพนักงาน
 • รักษาคำมั่นสัญญาอย่างดีเลิศ
 • ปฏิเสธการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณและไม่เป็นธรรม
 • ปลูกฝังระบบการทำงานเป็นทีม
 • ให้เกียรติและเคารพลูกค้าทุกท่าน
 • ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและพอใจสูงสุด ต่อบริการของบริษัทฯ

 

รางวัลแห่งความสำเร็จ


ผลแห่งความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลัง และตั้งใจจริงจังในการทำงานด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สิน ของกลุ่มผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน ตลอดจนเป้าหมาย ที่ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ส่งผลปรากฏชัดเจนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการมากมาย อาทิ เช่น

SCB

Celebration of Success Presented to CHASE ASIA Co., Ltd.

In Recognition of Best Agency Performance Recovery (SSME Clean Loan) In September 2019 – August 2020

SCB

Celebration of Success Presented to Chase Asia Co., Ltd.

In Recognition of Best Agency Performance Recovery (SSME Clean Loan) In September 2017 - August 2018

SCB

Celebration of Success In Recognition & Improvement Of Post Write Off H1 2015

Given to CHASETER LAWS & COLLECTION CO.,LTD.

SCB

Celebration of Success Presented to Pon Sensuree Chase Asia

In Recognition of Best Collector Performance (Unsecured) In January - August 2017

SCB

Celebration of Success In Recognition for Best Performance & Improvement Of Post Write Off

Given to CHASE ASIA CO., LTD.

SCB

Celebration of Success In Recognition for Best Collector's Performance & Improvement Of Post Write Off H1 2015

Given to Mr.Apinit Natankid